Учнівське самоврядування

                   План роботи ДЮП і ЮІД на 2018-2019 навчальний рік               

     Дружина юних пожежників

 Дружини юних пожежних — добровільні об’єднання учнів, які створюються з метою виховання у них мужності, благородства, фізичної загартованості та пожежно-технічної професійної орієнтації.

Діяльність дружин юних пожежних здійснюється на основі Закону України «Про пожежну безпеку», на демократичних засадах, гласно, на основі зацікавленості учнівської молоді у вивченні пожежної справи, при ши­рокій їх ініціативі та носить гуманний, благодійний характер.

Основні завдання дружин юних пожежних:

 • допомога школі у вихованні в учнівської молоді по­чуття відповідальності за збереження життя та здоров’я людей, матеріальних цінностей від пожеж;
 • пропа­ганда правил пожежної безпеки та пожежно-профілактичних заходів серед дітей;
 • пропаганда традицій та історії пожежної охорони і Добровільного пожежного товариства України.

Основні напрямки роботи  дружини юних пожежних є:

 • вивчення основ пожежної профілактики, первинних засобів пожежо­гасіння та ознайомлення із пожежною технікою, пожежно-технічним споряд­женням, засобами зв’язку, системами автоматичного пожежогасіння, пожежної та охоронно-пожежної сигналізації;
 • вивчення правил пожежної безпеки та дій в разі виникнення пожежі;
  роз’яснювальна робота щодо попередження пожеж в результаті пустощів дітей з вогнем і заходів пожежної безпеки;
 • участі в змаганнях з пожежно-прик­ладного спорту, конкурсах, олімпіадах, вікторинах, кінолекторіях на протипо­жежну тематику;
 • відвідування пожежно-технічних училищ, обласних центрів пожежно-технічної пропаганди, виставок і пам’ятних місць,  які роз­повідають про подвиги пожежних; збір матеріалів про історію та людей пожежної охорони і Добровільного пожежного товариства України; створення в школі експозицій слави;
 • організація зустрічей із заслуженими працівниками та ве­теранами пожежної охорони і Добровільного пожежного товариства України, майстрами пожежно-прикладного спорту.

 Структура та організація роботи дружини юних пожежних

Членами дружини юних пожежних можуть бути діти віком від 10 до 17
років, які виявили бажання брати участь у роботі дружини. Дружина юних пожежників створюються за наявністю не менше  6 членів.

Прийом у члени дружини юних пожежних здійснюється на основі усної
заяви на загальному зборі дружини. З усіма прийнятими до дружини проводять­ ся заняття з основ пожежної безпеки.

Дружина будує свою роботу на основі самоврядування. Вищим органом дружини є загальні збори членів дружини, які збираються у міру необхідності.

Повсякденне керівництво роботою дружини здійснює рада, яка обирається на загальних зборах дружини. Рада із свого складу обирає командира дружини, його заступника, командирів загонів і ланок. У малочисельних дружинах на зборах обирають тільки командира дружини та його заступника.

Загальні збори дружини затверджують план роботи дружини, розглядають питання, пов’язані із прийомом у члени дружини, та інші питання діяльності дру­жини. Рада планує роботу дружини та слідкує за виконанням плану.

Обов’язки та права юних пожежних

Юний пожежний зобов’язаний:

 • Виконувати всі вимоги діючого Положення.
 • Дорожити честю і званням юного пожежного, брати активну участь у
  справах дружини, своєчасно і в певний строк виконувати завдання ради дружи­ни та її командира.
 • Вивчати історію розвитку пожежної охорони і ДПТ України, пожежну
  справу, бути прикладом у дотриманні правил пожежної безпеки.
 • Вести профілактичну та роз’яснювальну роботу серед ровесників і дітей
  молодшого віку щодо попередження пожеж.
 • Підвищувати свою спортивну майстерність, займатися пожежно-прик­
  ладним спортом.

Юний пожежний має право:

 • Обирати та бути обраним до керівних органів дружини юних пожеж­них.
 • Брати участь в обговоренні питань, що стосуються діяльності дружини,
  а також вносити відповідні пропозиції щодо покращення її роботи.
 • Звертатися за допомогою та консультацією з питань пожежної безпеки
  до місцевих органів пожежної охорони та ДПТ, навчатися в секціях пожежно-прикладного спорту.
 • Брати участь у змаганнях, конкурсах, виставках з пи­тань пожежної безпеки.

 

 

 

 

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Директор

  Миколаївської  загальноосвітньої

школи І-ІІІ ступенів №53

__________  Л.І.Ушакова

 

План  роботи   дружини ДЮП

 на 2018 – 2019 н.р.

 

№п/п                                Захід Дата
1. 1.Визначення структури загону. Розподіл обов’язків.

2.Затвердження плану проведення засідань.

Вивчення основ пожежної профілактики (протягом року).

 

Вересень

2. 1.Вивчення правил пожежної безпеки та дій у разі виникнення пожежі.

2.Вікторина «Ні — побутовим пожежам».

 

Жовтень

3. 1.Ознайомлення з пожежною технікою, засобами зв’язку, системи автоматичного пожежогасіння  (протягом року).

2.Тренінг «Пожежа у школі».

3. Організація конкурсу малюнків «Щоб не виникло пожеж».

 

 

Листопад

4. 1. Вивчення основ пожежної профілактики.

2. Заняття — тренінг «Пожежа вдома» (ведення невідкладної допомоги, виклик пожежних).

3. Випуск стіннівки «Правила безпеки під час   Новорічних свят»

 

 

Грудень

5. 1.Огляд — перевірка практичної діяльності ДЮП

за І семестр.

2.Організація заходів до тижня пожежної безпеки.

3. Екскурсія до пожежної частини.

 

Січень

6. 1. Підготовка загону ДЮП до виступу .

2. Пожежно-прикладні види спорту.

3. Свято для учнів пш « Вогонь – друг чи ворог»

 

Лютий

7.  1. Конкурс на кращу агітаційну газету. « Діти разом кажуть « НІ» небезпеці на Землі»

2 Виступ агітбригади ДЮП « Екстрим» в районному Фестивалі Дружин юних пожежних.

Березень
8.  1. Визначення завдань щодо подальшої   роботи.

2. Проведення роз’яснювальної роботи  «Пустощі з вогнем призводять до біди».

 

 

Квітень

9. 1. Підсумки роботи ДЮП за навчальний рік.

2.Визначення завдань на період літніх канікул.

Травень

Члени загону ДЮП » Естрим»

 1. Буток Ірина 9-А- капітан загону
 2. Шпачинська Валерія 9-А
 3. Масляна Анастасія 9-А
 4. Красноноженко Віталія 9-А
 5. Аніскевич Марк 9-Б
 6. Албов Михайло 9-А

Загін юних інспекторів руху

 

Загін юних інспекторів руху (ЮІР) — добровільне об’єднання школярів, які створюються з метою:

виховання  віри в себе, в свої сили, професійної орієнтації, широкого залучення учнів до організації пропаганди безпечної поведінки на вулицях і дорогах серед дітей молодшого та середнього віку.

 

Головними завданнями загону юних інспекторів руху є:

 • допомога школі у вихованні учнівської молоді, почуття відповідальності за збережен­ня життя та здоров’я людей;
 • вивчення норм безпечної поведінки на вулицях і дорогах, опанування навичками роботи щодо про­паганди Правил дорожнього руху і організація цієї роботи серед дітей;
 • опанування навичками надання першої допомоги потерпілому при дорожньо-транспортних пригодах.

Основними напрямами роботи загону юних інспекторів руху є:

 • вивчення Правил дорожнього руху;
 • опанування методами щодо запобігання дитячого травматизму від автотранспорту і навичками надання першої допомоги потерпілому при дорожньо-транспортних пригодах;
 • знайомство з оператив­но-технічними засобами регулювання дорожнього руху;
 • проведення роз’яснювальної роботи з пропаганди Правил дорожнього руху в школах, дитячих садках, позашкільних закладах із використанням технічних засобів пропаганди.
 • забезпечення безпеки руху в мікрорайоні навчального закладу в звичайні дні, а також при проведенні масових заходів, спортивних змагань;
 • участь в оглядах і зльотах ЮІР, конкурсах і змаганнях агітбригад, роботі дитячих кінолекторіїв, організації діяльності шкільних автомайданчиків і автомістечок безпеки руху;
 • організація роботи з юними велосипедистами;
 • оволодіння технічними знаннями, участь в оглядах юних техніків, роботі гуртків технічної творчості.

   Структура і організація роботи загону юних інспекторів руху

   Членами загонів ЮІР можуть бути школярі віком від 10 років, які виявили бажання брати участь у роботі загонів ЮІР.

Загін створюється при наявності не менше 10 чоловік.  .

Прийом у члени загону ЮІР здійснюється на основі усної заяви на зборі загону. З усіма щойно прийнятими керівниками загонів за допомогою працівників Державтоінспекції проводять навчання.
Керівництво роботою загону ЮІР здійснюється штабом ЮІР, обраним на загальних зборах заго­ну. Штаб із свого складу вибирає командира і заступника командира загону.

Штаб загону ЮІР планує роботу, складає графіки патрулювання і здійснює контроль за його виконанням, проводить інструктаж членів загону, несе відповідальність за дисципліну членів загону, організовує вивчення ними Правил дорожнього руху, проводить заняття зі спеціальної і фізичної
підготовки.

Обов’язки і права юного інспектора руху

Юний інспектор руху зобов’язаний:

 • Дорожити честю, званням юного інспектора руху, брати активну участь у справах заго­ну, своєчасно і точно виконувати завдання штабу і командирів.
 • Вивчити Правила дорожнього руху і бути прикладом в їх дотриманні.
 • Проводити роз’яснювальну роботу серед ровесників і дітей молодшого віку щодо дотри­мання Правил дорожнього руху.
 • Всіляко берегти і зміцнювати громадський правопорядок, брати участь у попередженні порушень дітьми Правил дорожнього руху.
 • Вміти надати потерпілому першу медичну допомогу.
 • Зміцнювати своє здоров’я, постійно займатись фізичною культурою і спортом.

Юний інспектор руху має право:

 1. Брати участь в обговоренні всіх питань щодо діяльності загону і вносити відповідні про­позиції.
 2. Обирати і бути обраним членом штабу загону ЮІР.
 3. Отримувати інформацію про діяльність загону ЮІР, відповіді з приводу своїх звернень і критичних зауважень.
 4. Оволодівши знаннями, уміннями і навичками методичної і практичної роботи з профілактики дитячого дорожньо-транспортного травматизму, отримати звання «Юний інспектор з без­пеки руху».
 5. Звертатися за допомогою і консультацією з питань безпеки дорожнього руху і громадсь­кого правопорядку в місцеві органи міліції і Державної автоінспекції.
 6. Носити знаки розрізнення ЮІР.
 7. Під керівництвом працівника міліції брати участь у патрулюванні на вулицях, в мікро­районі школи, позашкільного закладу, за місцем проживання щодо дотримання правил дорожнього руху, організації розумного відпочинку дітей та підлітків.

  «ЗАТВЕРДЖЕНО»

  Директор

    Миколаївської  загальноосвітньої

  школи І-ІІІ ступенів №53

  __________  Л.І.Ушакова

   

  План  роботи    загону ЮІР

  на 2018 – 2019 н. р.

   

  №п/п                              Захід Дата
  1. 1.         Вступне заняття.

  Затвердження плану роботи на н. р. Права і обов’язки членів гуртка «Юні інспектори руху»

  2.         Участь у декаді «Увага! Діти —  на дорозі»

   

  Вересень

  2. 1.          Правосторонній, односторонній, двосторонній рух. Правила безпеки при переході вулиці (теоретичне заняття)

  2.          Вікторина «Знавці дорожніх знаків»

  3.          Організація дня безпеки руху дітей напередодні канікул

   

   

  Жовтень

  3. 1.  Дорожня розмітка (теоретичне заняття).

  2.          Рух за сигналами регулювальника (демонстрація).

   

   

  Листопад

  4. 1. Типи перехресть (регульовані, нерегульовані). Правила переходу дороги на перехрестях (ігрові ситуації)

  2. Заняття-тренінги «Правила дорожнього руху — закон для пішохода та водія».

  3. Організація акції «Я – зразковий пішохід» напередодні канікул.

   

   

   

  Грудень

  5. 1.  Огляд-перевірка практичної діяльності ЮІР

  за І семестр.

  2.          Вивчення основ профілактики дорожнього травматизму.

  3.          Випуск стінгазети «За безпеку руху»

   

   

  Січень

  6. 1.  Підготовка загону ЮІР до виступу.

  2.          Дорожні знаки (теоретичне заняття).

  3.          Правила переходу вулиці після висадки з транспорту (бесіда).

   

  Лютий

  7. 1.  Конкурс на кращу агітаційну газету.

  2.          Продовження підготовки до виступу.

  3.          Організація дня безпеки руху дітей напередодні канікул.

   

  Березень

  8. 1.   Визначення завдань щодо подальшої роботи.

  2.          Проведення роз’яснювальної роботи . Усний журнал для учнів 1-5 класів.

   

   

  Квітень

  9. 1. Підсумки роботи ЮІР за навчальний рік.

  2.Визначення завдань на період літніх канікул.

  3. Шкільний конкурс «Безпечне колесо».

   

  Травень

  Члени загону ЮІР 

  1.Козлова Ольга  9-А командир команди

  2.Зайко Яна 7-В

  3.Хван Юрій 9-В

  4.Колєсніков Богдан 7-В

  5.Кужільна Анастасія 7-В

  6.Черпіта Богдан

  7.Грибов Станіслав 9-А

  8.Шевченко Яна  10-Б

  9.Лохно Вероніка 10-А

  10.Масляна Анастасія 9-А


Схема самоуправления
23456789

 

PAGETOP