Виховна робота

 • HOME »
 • Виховна робота

Загальні правила поведінки учнів у школі

Загальна частина

 1. Правила поведінки учнів у школі базуються на законах України, постановах Міністерства і науки України та органів місцевого самоврядування, Статуті школи.
 2. У випадку порушення Правил до учнів можуть бути вжиті такі стягнення:
 3. усне зауваження;
 4. запис зауваження в щоденник;
 5. винесення догани, включно з винесенням догани із занесенням її в особову справу учня;
 6. виклик учня самого або із батьками на педагогічну раду;
 7. відшкодування завданої учнем матеріальної шкоди його батьками.
 8. Заборонено приносити до школи предмети або речовини, які можуть зашкодити здоров’ю та безпеці оточуючих або заважати проведенню навчального процесу.
 9. Паління та вживання алкогольних напоїв на території школи категорично заборонено.
 10. До закінчення уроків учень може залишати територію школи тільки з дозволу класного керівника або чергового адміністратора.
 11. Учень має бути ввічливим у спілкуванні з учителями, працівниками школи, батьками інших учнів, а також з учнями.
 12. Учні повинні дбайливо ставитись до шкільного майна і речей, що належать вчителям та іншим учням. Забороняється брати без дозволу чужі речі. За пошкоджене шкільне майно батьки учнів зобов’язані відшкодувати збитки.

Правила поведінки під час перерви

 1. Під час перерви учень зобов’язаний прибирати робоче місце й підготуватись до наступного уроку.
 2. Під час перерви забороняється:
 3. бігати сходами, коридорами та в класних кімнатах;
 4. штовхатися;
 5. грати в м’яча у приміщеннях, не пристосованих для цього;
 6. сваритися між собою та зі сторонніми людьми, з’ясовувати стосунки за допомогою сили, битися.
 7. У шкільній їдальні учні повинні виконувати вимоги вчителів, працівників їдальні та чергових, дотримуватись черги.
 8. Заборонено перебувати у приміщенні їдальні у верхньому одязі.
 9. Заборонено виносити їжу і напої за межі їдальні.

Правила поведінки на уроках

 1. Учні зобов’язані приходити до школи за 10-15 хвилин до початку занять.
 2. Заборонено перебувати у класах у верхньому одязі.
 3. Одяг учнів має бути чистим і охайним та відповідати вимогам, викладеним у Статуті школи.
 4. Учні входять до класу за дзвоником. Запізнюватися на уроки без поважних причин заборонено.
 5. Під час уроку не можна створювати галас, без дозволу підводитись, відвертати увагу інших учнів від уроку.
 6. Заборонено виходити з класу без дозволу вчителя.
 7. Урок закінчується тоді, коли вчитель оголосив про це. Тільки після цього учні можуть йти на перерву.
 8. Учні повинні охайно вести щоденник і давати його вчителю без будь-яких заперечень.
 9. Учень повинен дбайливо ставитись до своїх підручників та зошитів.
 10. Учні зобов’язані знати і дотримуватись правил безпеки життєдіяльності як під час уроків, так і після їх закінчення.
 11. Забороняється користуватись мобільними телефонами під час проведення уроків.

 

Права та обов’язки учнів

Права і обов’язки учнів, педагогічних та інших працівників визначаються чинним законодавством та Статутом Миколаївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №53 Миколаївської міської ради Миколаївської області.

 1. Учні мають право на:
 • доступність і безоплатність повної загальної середньої освіти;
 • на вибір форми навчання, факультативів, спецкурсів, позашкільних та позакласних занять;
 • на користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною, корекційно-відновною та лікувально-оздоровчою базою навчального закладу;
 • на доступ до інформації з усіх галузей знань; брати участь у різних видах науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках , конкурсах тощо;
 • брати участь у роботі органів громадянського самоврядування навчального закладу;
 • брати участь в обговорені і вносити власні пропозиції щодо організації начально-виховного процесу, дозвілля учнів;
 • брати участь у добровільних самодіяльних об’єднаннях, творчих студіях, клубах, гуртках, групах за інтересами тощо;
 • на захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насилля, що порушують права або принижують їх честь, гідність;
 • на безпечні і нешкідливі умови навчання, виховання та праці.
 1. Учні закладу зобов’язані:
 • оволодівати знаннями, вміннями, практичним навичками в обсязі не меншому, ніж визначено державними стандартами освіти;
 • підвищувати свій загальний культурний рівень;
 • брати участь у пошуковій діяльності, передбаченій навчальними програмами та навчальним планом закладу, його статутом;
 • дотримуватися вимог законодавства, моральних, етичних норм, поважати честь і гідність інших учнів та працівників;
 • виконувати вимоги педагогічних та інших працівників закладу відповідно до статуту та правил внутрішнього розпорядку закладу;
 • брати участь у різних видах трудової діяльності;
 • дбайливо ставитися до державного, громадського і особистого майна, майна інших учасників навчально-виховного процесу;
 • дотримуватись вимог Статуту, Правил внутрішнього розпорядку закладу;
 • дотримуватись правил особистої гігієни.
PAGETOP