Створюємо україномовне середовище

  • HOME »
  • Створюємо україномовне середовище

 План заходів

 щодо     забезпечення функціонування української мови як державної в Миколаївській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №53 на 2020-2021 н. р.

 

 

№п/п

Зміст

Термін виконання

Виконавець

 

І

Забезпечення матеріально- технічної бази 

 

 

 

 

1.

 Оформлення інформаційних стендів українською   мовою

Протягом року

Директор , ЗДНВР, ЗДВР,

бібліотекар

 

2.

 Поповнення фондів бібліотеки словниками, довідниками, фаховою періодикою, підручниками, посібниками, наочним матеріалом з української мови, творами світової та української класики, науково- популярними і навчально-виховними виданнями з різних галузей. 

Протягом року

Директор, завідуюча бібліотекою

 

3.

Проведення щорічного моніторингу наявності та поповнення за його результатами тематичних комплексів ( книжкових видань та супровідних дисків ) з українського фольклору, казок, художньої літератури.  

Протягом року

Директор, завідуюча бібліотекою

 

4.

Оновлення  та модернізація навчально- методичної бази кабінетів української  мови  

Протягом року

Директор,

Зав. кабінетом

 

5.

Створення шкільного банку навчальних відеофільмів, програмних педагогічних засобів на базі методичного кабінету.

Протягом  року

ЗДНВР

 

ІІ.  

ІІ. Створення мовного середовища

 

 

 

1

 

Проведення інформаційно- просвітницької та роз’яснювальної роботи серед учнів, педагогів , батьків щодо законодавчої та нормативно- правової бази щодо  забезпечення функціонування  української мови як державної

Протягом року

ЗДНВР

 

 

2.

Забезпечення ведення сайту державною мовою

Протягом року.

Адміністрація

 

 

3.

 

 

 

 

Продовження навчання вчителів- предметників , які працюють в 5-11 класах ,вчителів початкової школи  на курсах удосконалення володіння українською мовою з метою підготовки вчителів для роботи в умовах Нової української школи , з метою реалізації Концепції «Нова українська школа» 

Протягом року.

Адміністрація

 

 

4.

 Викладання навчальних дисциплін українською мовою в 2020-2021 н. р

80 відсотків річного обсягу навчального часу

Протягом року

Адміністрація, педагогічний колектив

 

5.

Майстер-клас «Мовні кліше. Інтерактивні вправи»

Січень 2021

Керівник ШМО вчителів української мови

 

6.

Консультації для вчителів- предметників

 

Щотижня

Учителі української мови і літератури

 

7.

Випуск методичного бюлетеня « Спілкуємось українською»

Березень 2021

Керівник ШМО вчителів української мови

 

7.    

Використання української мови під час ведення ділової документації

Протягом року

ЗДНВР,ЗДВР,кер. ШМО, ТГ, ДГ

 

8.

Робота постійно діючого семінару «Спілкуємось українською»

Березень

2021  р.

ЗДНВР, кер. ШМО вчителів української мови

 

9.

Застосування  української мови  в професійній діяльності.

Протягом року

Адміністрація. вчителі- предметними.

 

10.

Круглий стіл « Успіхи і проблеми викладання української мови в школі»

Квітень

2021 р.

ЗДНВР, кер. ШМО вчителів української мови

 

11.

Створення банку дітей, що прибули з інших держав, надання допомоги в оволодінні ними українською мовою.

Протягом року.

ЗДНВР

 

12.

Вивчення стану викладання української мови

Березень.

2020 р.

ЗДНВР

 

13.

Мовний практикум

« Мовна скарбничка вчителя- предметника»

 

Листопад 2020

ЗДНВР, керівник ШМО вчителів української мови

 

ІІІ.

Виховання національної гідності та патріотизму

 

 

 

1.

Традиційно проводити позакласні заходи з предметів, що сприяють розширенню знань учнів по вивченню традицій, обрядів, звичаїв українського народу та спадщини українських письменників:

—         День української писемності

—         Міжнародний день рідної мови;

—         Шевченківські дні;

—         День слов’янської писемності;

—         Шкільні олімпіади, конкурси творчих робіт;

—         Ювілейні дати українських письменників;

09.11.

21.02.

Березень

24.05.

 

 

 

 

 

Заступники директора, керівник методичного об’єднання вчителів української мови та літератури, початкових класів.

 

 

 

 

 

2.

Загальношкільні фольклорні свята

Протягом року

ЗДВР, керівники ШМО

 

3.

Організація радіопрограми

«  Мови рідної  палітра» на каналі шкільного радіо.

Протягом року

ЗДВР

 

4.

Проведення  годин спілкування під рубрикою «Я-українець.»

Протягом року

ЗДВР

 

5.

Участь у святах до Дня вишиванки, Дня хустини.

 

 

ЗДВР

 

6.

Участь учнів у конкурсі зі створення тематичних відеороликів і застосування їх на уроках української літератури : відео поезія, соціальна реклама, творчість митців рідного краю.

Протягом року

ЗДВР, керівник ШМО вчителів української мови

 

7.

Радіоперерви з сучасними виконавцями

 

ЗДВР

 

8.

Написання диктантів шкільної єдності

 

ЗДНВР

 

 

Робота шкільного кінозалу «Цінуй своє – дивись якісне»

Січень 2021

Керівник ШМО Данилова Км,м.

 

9.

Розширювати коло спілкування учнів українською  мовою  через систему позакласних заходів

Щомісяця

 

 

 

 

Керівник ШМО  вчителів української мови та літератури, початкових класів, кл. керівники

 

10.

Проведення тижня української мови

 Березень 2021

ЗДНВР, кер. ШМО вчителів української , російської мов, початкових класів

 

11.

Проведення місячника національного виховання

Березень 2021

ЗДВР,

кл. керівники, учителі – предметними.

 

12.

Проведення Шевченківських днів.

Березень 2020

ЗДНВР, кер. ШМО вчителів української мови, початкових класів

 

13.

Проведення позакласних заходів з вивчення української державної символіки.

Згідно з планом виховної роботи

ЗДВР

 

14.

Забезпечення підготовки та  участі  учнів школи в олімпіадах всіх рівнів.

Жовтень,

листопад,

січень, лютий

2020-2021 р.

ЗДНВР,

кл. керівники, учителі – предметними.

 

15.

Забезпечення підготовки та  участі  учнів школи в  шкільних,  міських, обласних етапах конкурсів:

— української мови ім. П Яцика;

— «Вірю в майбутнє твоє , Україно»

— Об’єднаймося ж , брати мої» 

Протягом року

ЗДНВР,

  учителі – предметними

 

16. 

 Екскурсії до музеїв міста, культпоходи до музеїв   Українського драматичного театру

Згідно з планом виховної роботи.

ЗДВР,

кл. керівники, учителі – предметними.

 

17.

Забезпечення створення електронної бази матеріалів (сценарії, конкурси , тощо) для проведення заходів з відзначення свят української мови , Дня української писемності та мови )

Протягом року

ЗДНВР, керівники ШМО

 

ІІІ

Робота з кадрами

 

 

 

 

1.

Комплектація вчителів – предметників згідно з навчальним планом.

Лютий

2021 р.

Директор ,

ЗДНВР

 

2.

Атестація педагогічних кадрів. Врахування обов’язкового володіння державною мовою в обсязі , необхідному для виконання професійних обов’язків

Жовтень2020- квітень

2021

Атестаційна комісія

 

3.

Проходження вчителями- предметниками курсів підвищення кваліфікації

Протягом року.

Директор ,

ЗДНВР,

педколектив.

 

4.

Удосконалення професійного росту вчителів української   мови та рівня володіння державною мовою вчителями- предметниками.

Протягом року.

Адміністрація,

учителі- предметники

 

 

ІY

 

Забезпечення освітніх стандартів

 

 

 

 

1.

Забезпечення освітніх стандартів шляхом розподілу шкільного компоненту :

навчальні години;

 гуртки;

курси за вибором

 

Квітень-

травень 2021

директор, ЗДНВР

 

3.

Вивчення стану викладання та рівня навчальних досягнень учнів з української , мови 

 

Березень

2021

ЗДНВР

 

4.

Контроль якості виконання програм з української мови і літератури

грудень 2020

квітень, травень 2021

ЗДНВР

 

 5.

 Виховання поваги   до надбань світової культури

на  уроках української мови ,

 літератури.

Протягом року.

Вчителі- предметники

Мовний практикум

10.12 в ЗОШ 53 був проведений мовний практикум для вчителів.

Якою ж має бути «правильна українська мова»? Яку мову ми передамо нащадкам? Ці й подібні питання  не втрачають своєї актуальності, спонукають до оновлення правописного кодексу.

Тема практикуму : Новий правопис, основні зміни.

Мета практикуму: удосконалити професійну компетентність учителів щодо підвищення орфографічної грамотності  за новим українським правописом.

Творча група вчителів  українськоі мови і літератури ознайомила вчителів -предметників  зі змінами в Новому українському правописі.

На першому занятті звернули увагу на актуальні теми: написання слів разом,окремо,з дефісом,написання назв різних сайтів,мереж,платформ, правильні фемінітиви.

Вчителі-предметники подякували творчій групі і внесли пропозицію продовжити роботу мовного практикуму.

Спадкоємність у мові – це зв’язок між поколіннями, які жили, живуть і житимуть в Україні… Тож збережімо для нащадків мову правильну, чисту й правічну!

 

 

 

 

 

 

МО вчителів української мови і літератури

з/п

Назва заходу

Клас

Дата проведення

Відповідальний

1.

Інформаційна година « 9 березня – День української писемності та мови» ( гугл- клас)

5-11

09.11           о 08.10

Класні керівники

2.

Онлайн-гра «Мовний ревізор»

11-А

09.11

Шаркова О.В.

3.

Поетичний коктейль «Лунай величне наше слово»                ( онлайн)

7-Г

09.11

Дучка С.О.

4.

Дослідницька робота « Фразеологічні пазли» ( онлайн)

5- Б,В, Г

09.11

Євсеєнко Г.П.

5.

Фотоквест до  Дня української писемності та мови

6

09.11

Моїсеєнко М.О.

6.

 Мовленнєвий змаг « В мові наше майбутнє» (  онлайн)

10- Б

09.11

Сиченко Л.В.

7.

Проведення I етапу Міжнародного конкурсу знавців української мови ім. П.Яцика

5-11

09.11

учителі МО

 

 

PAGETOP