Організація роботи з дітьми з особливими потребами

Мистецтво й майстерність навчання і виховання полягає в тому, щоб,  розкривши сили й можливості кожної дитини, дати їй радість успіху в розумовій праці А це означає, що в навчанні має бути індивідуалізація.                                                                                                            (В. Сухомлинський)

 

  Згідно із статутом Організації Об’єднаних Націй, Всесвітньою декларацією про права людини діти-інваліди мають рівні права і можливості з іншими людьми. Серед пріоритетних прав дитини з особливими потребами називається право на освіту.

   За останні роки набуває інтенсивного розвитку державна підтримка дітей з особливостями психофізичного розвитку, сприяння втіленню прогресивних ідей у практику. Зокрема, введено в дію Закон України «Про загальну середню освіту», у якому розглядається питання спеціальної освіти.

  Інтеграція дітей з порушеннями психофізичного розвитку у звичайні освітні заклади – це світовий процес, до якого залучені всі високорозвинені країни. В основі концепції інтеграції лежить дотримання принципу прав дитини на користування всіма можливостями, які пропонує суспільство. Інтеграція учнів з особливостями психофізичного розвитку у загальноосвітні заклади є позитивною тенденцією в освітній політиці, яку, до речі, підтримує і Рада Європи.

  Метою створення спеціальних класів у загальноосвітніх навчальних закладах є реалізація права дітей з особливими освітніми проблемами на здобуття загальної середньої освіти за місцем проживання, залучення сім’ї до участі у навчально-реабілітаційному процесі з урахуванням особливостей розвитку та потреб дитини, створення передумов для соціальної адаптації, подальшої інтеграції в суспільство дітей з особливими потребами.

МЗОШ № 53 працює з дітьми, які мають затримку розумового та мовленнєвого розвитку з 1989/1990 навчального року. Школа входила до експерименту, яким керував доктор психологічних наук Гільбух Ю.З., керівник кафедри психології АПН.

  На сьогоднішній день у п’яти класах корекції навчаються 65 учнів (з них: 21 – діти-інваліди, що складає приблизно 32 відсотки від загальної кількості дітей).

  Дотримання нової нормативної бази потребує особливого ставлення до дітей  з вадами розумового та фізичного розвитку. Вчителі початкових класів, логопеди, вчителі-предметники мають вищу та першу кваліфікаційну категорію. Специфіка роботи з учнями в корекційних класах потребує високої педагогічної майстерності, глибоких знань психології та дефектології.100_4224

Вчителі спеціальних класів використовують у своїй праці новітні технології, вчать дітей мислити, міркувати, практично діяти, готують до життя. Вчителі працюють разом з психологом, логопедом з розвитку мовлення, мислення, на практиці навчають дітей здоров’язберігаючим  технологіям, розумінню здорового способу життя, формують життєві компетентності.

педсовет и рц 114

Велика увага приділяється всебічному розвитку особистості. Досвідчені вчителі- предметники Попова Л.В., Колпакова Л.Г., Журавльов К.А., Авраменко Ю.В. володіють прийомами роботи з дітьми з особливими потребами і застосовують їх на уроках образотворчого мистецтва, праці, музики, фізичної культури,  ритміки. На відміну від нормативних класів, спеціальні класи мають додаткові 3 години на уроки ритміки, на яких також вирішуються корекційні задачі.

Изображение 028

Всі вчителі-предметники тісно співпрацюють із класоводами, добре знають індивідуальні особливості кожної дитини.

  За роки існування класів інтенсивної педагогічної корекції практично всі вчителі початкової ланки мають досвід роботи у вищезазначених класах.

 Вивчення спеціальної літератури, співпраця з фахівцями школи, що мають спеціальну освіту, в подальшому допомагають організувати корекційну роботу з проблемними дітьми і в нормативних класах.

Психологічна служба школи визначальним чинником у своїй роботі ставить відновлення емоційного контакту і налагодження довірливих стосунків зі всіма учасниками навчально-виховного процессу, для того, щоб ці діти стали рівноправними співучасниками навчального процессу.

Практичним психологом та соціальним педагогом складено банк даних на дітей, розроблено стратегію роботи щодо подолання проблем, з якими стикаються учні, батьки, вчителі.

 Здійснюється психологічний супровід процессу адаптації першокласників до нових умов навчання. Психологом проводяться комплексні психологічні дослідження, за результатами яких надаються адресні рекомендації, визначаються учні, які мають проблеми. З ними здійснюється відповідна індивідуальна та групова робота щодо подолання причин дезадаптації. Незалежно від виду і складності дефекту, дітям класів корекції часто властиві труднощі мотиваційної та емоційно-вольової сфери. Для зниження емоційних порушень, пов’язаних із переживанням страху, тривоги, фізичного болю, обмеженням можливостей спілкування й активної діяльності, практичним психологом та соціальним педагогом спільно з класними керівниками здійснюється соціальний патронаж сімей. Соціально-психологічна допомога в цих классах носить реабілітаційний характер, заснований на принципах системного і особистісного підходів.

Психологічною службою налагоджено консультування педагогів, батьків щодо використання ефективних методів виховання, взаємодії між дорослими і дітьми, стимулювання відповідної поведінки учнів.

100_2906

У всіх класах ведуться індивідуальні та групові корекційно-розвивальні заняття з метою розвитку пам’яті, уваги, процесів мислення та самопізнання, які постійно модифікуються та пристосовуються до кожного окремого учня. Результатом системної роботи є динаміка розвитку моторики, мовлення, читання та математичних здібностей протягом навчання в початковій школі.

За рішенням міської психолого-медико-педагогічної комісії 99 відсотків школярів продовжують своє навчання в загальноосвітній школі, де вони засвоюють програму на середньому та достатньому рівнях. В подальшому це сприяє успішній соціалізації дітей в суспільстві.

 Для учнів спеціальних класів, що мають мовні порушення, специфічні порушення письма та читання в вільний від уроків час за спеціальним графіком організовано логопедичні заняття (вчителі-логопеди Шкавро Л.В., Толмачова А.О.).

 Педагоги школи розуміють важливість логопедичної роботи, вивчають її основи. Вони мають повну інформацію про результати логопедичних обстежень. Логопед складає рекомендаціїї за конкретними формам та прийомами, які можуть бути застосовані вчителями під час фронтальної роботи, допомагають в підборі корекційного матеріалу.

Наприкінці вересня, коли закінчено обстеження, призначаються установчі  в логопедичну роботу батьківські збори.

Логопедичні консультації для батьків  носять максимально адресний характер.

Адміністрація школи співпрацює з ДНЗ № 2,  реабілітаційним центром (відвідування занять, зустрічі з батьками, конференції, батьківські збори, тренінги спеціалістів РЦ з учителями школи щодо толерантного ставлення до дітей-інвалідів, екскурсії по школі дітей з особливими потребами та їхніх батьків), що дає можливість активно залучати дітей з особливими потребами до навчального процесу.

Изображение 006

      Комплектування класів відбувається за рекомендаціями міської та обласної психолого медико-педагогічної консультації.

     Робота в класах  з нормою наповнюваності  10-12 учнів дозволяє побудувати умови для навчання та розвитку дітей, їх адаптації, сприймати дитину з особливими потребами як активну, свідому особистість, помічати незначні досягнення дитини у навчанні, оцінювати навіть найменші її успіхи. Досягнення учнів спеціальних класів  відслідковуються вчителями протягом всього періоду навчання в початковій школі. 

 Абсолютна більшість випускників класів ІПК взмозі засвоювати знання в 5 (нормативному) класі на середньому та достатньому рівні. Випускники класів спеціальних класів успішно продовжують навчання в ВПУ, колледжах, вищих навчальних закладах.

         Особливої уваги в класах корекції потребує соціальна адаптація дітей у суспільство. Тому актуальною є правильна організація позакласної виховної роботи з  формування життєвої компетентності.

       З моменту відкриття корекційних класів в школі №53 іх учні мають можливість відвідувати спеціалізовану группу подовженого дня, вихователь якої  Малишева А.П. тісно співпрацює з вчителями, логопедом, психологом.

Изображение 213

     Режим роботи групи подовженого дня звичайний: прийом дітей, обід, прогулянка з рухливими іграми на свіжому повітрі, підготовка та виконання домашнього завдання, виховні заходи. Вихователь забезпечує своєчасне відвідування логопедичних занять учнями в другій половині дня, організує проведення розвивальних занять. В групі є куточок відпочинку .

      Учні класів ІПК беруть активну участь у шкільних гуртках, спортивних секціях,  відвідують музеї, театри, бібліотеки,  стають переможцями спортивних змагань, учасниками художньої самодіяльності  , різноманітних конкурсів  .

педсовет и рц 152

         В школі створено матеріальну базу для навчання учнів спеціальних класів : 2 логопедичних кабінети, кабінет психолога, кабінет групи продовженого дня , танцювальна зала для проведення уроків ритміки. , однак немає спеціальних умов (крім індивідуальної форми навчання) для навчання дітей з порушенням опорно-рухового аппарату.        

Педагогічний коллектив ЗОШ №53 завжди готовий поділитися досвідом роботи в спеціальних класах.

         Лабораторією практичної психології і соціальної роботи Миколаївського обласного інституту післядипломної освіти було випущено методичний посібник «Психолого-педагогічний супровід дітей з особливими освітніми потребами». До складу посібника входять  статті, що узагальнюють досвід корекційної роботи ЗОШ №53: «Корекційна спрямованість навчання в класах інтенсивної педагогічної корекції» (Скірко І.Ф., практичний психолог ), «Використання учителями класів  інтенсивної педагогічної корекції логопедичних прийомів щодо розвитку фонетико-фонематичних умінь» (Шкавро Л.В., учитель-логопед).

Школа завжди гостинно відкриває двері гостям.

Із досвідом роботи спеціальних класів знайомились вчителі курсів Миколаївського обласного інституту післядипломної освіти, представники районних управлінь освіти, освітяни зі Львова. Вони відвідали урок російської мови у 2-Г класі (вчитель Іванова Л.А.), індивідуальне логопедичне заняття з учнем 1-Є классу (вчитель-логопед Шкавро Л.В.).

За круглим столом гості спілкувалися з адміністрацією школи, вчителями спеціальних класів, вчителем-логопедом. Під час жвавого обговорення розглядались специфічні питання організації навчально-виховного процесу.

         Формуванню позитивного ставлення у педпрацівників МЗОШ № 53   до інклюзивної освіти як до закономірного та  прогресивного етапу розвитку системи освіти сприяє чітка позиція директора школи Ушакової Л.І. щодо створення умов для реалізації можливостей кожної дитини з особливими освітніми потребами, її адаптації до шкільного оточення та підготовки до життя у соціумі.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAGETOP