На виконання ст.3 Закону України  «Про освіту», п.ІІ наказу МОН України «Про затвердження Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти» №367 від 16.04.2018 року, Статуту навчального закладу, згідно заяв батьків та пакету документів (копії свідоцтва про народження дитини, оригіналу медичної довідки за формою первинної облікової документації 3 086-1/0)

НАКАЗУЮ: https://docs.google.com/document/d/1KR7X_cZn3OkSZtjMoZ4XZhmcAzkCwbmc/edit?usp=sharing&ouid=112045876402896024969&rtpof=true&sd=true